Samen herinneringen koesteren: Steek een digitale kaars aan voor je dierbare!

Wij ons geloven we in het krachtige en tijdloze ritueel van het branden van een kaars ter ere van onze dierbaren. Op onze website hebben we een speciale plek gecreëerd waar je een digitale kaars kunt aansteken om je geliefde te herdenken en hun herinnering levend te houden.

Het is eenvoudig en betekenisvol, de vlam van herinnering zal nooit doven, en de warmte ervan zal ons allemaal verbinden.

Laten we samen een zee van licht creëren en onze dierbaren eren. Steek nu een digitale kaars aan en deel deze bijzondere traditie met anderen.”

Jaarlijks op 1 november wordt in de katholieke kerk Allerheiligen gevierd, een dag gewijd aan de herdenking van alle heiligen en martelaren. En op 2 november, de dag na Allerheiligen, gedenken we Allerzielen, ook bekend als het feest van alle zielen. Op deze dag komen mensen samen om hun dierbaren te herdenken die niet meer bij ons zijn. Vele begraafplaatsen en kerkhoven organiseren een Lichtjesavond, waarbij digitale kaarsen kunnen worden aangestoken. Tijdens kerkdiensten en missen worden de namen van de overledenen genoemd en worden symbolische kaarsen ontstoken.


Mama Olivia vd Lak
Marcellino De Jezus
Mama Etnel🙏🏽
Papa Cor
Dicky
Wijntuin Siglien
Mama papa en Jan
Audrey en de kleinkinderen
Audrey en je zonen
Moeder vader
Uitvaart aanvragen